Agera - våga förändra

» The eyes are useless when the mind is blind «

Hur vill du skapa förändring?

Jag hjälper organisationer och företag, ledare och nyckelpersoner att våga förändra!  Behöver du min hjälp?

Prestation & utveckling

Värderingar och kultur, laganda, arbetsglädje och specifik kunskap! Den gemensamma nämnaren är att de alla verkar prestationshöjande, hälsofrämjande och stärker ditt varumärke som företag och arbetsgivare! Jag föreläser kring arbetsrelaterade situationer och utmaningar såsom motivation, att må bra på jobbet. 

Anknytning i arbetslivet

Hur hanterar du stress och utmaningar? Kunskapen kring anknytning och våra oftast omedvetna strategier för hur vi eventuellt söker stöd och trygghet är ovärderlig då du med ökad insikt kan skapa mer positiva upplevelser av din arbetssituation och hälsa! Lyssna på podden, köp boken, läs och reflektera kring boken.

Personlig utveckling

Kraven är stora på ledare och medarbetare! Allt färre ska göra mer, ny informations- och kommunikationsteknik snabbar upp tempot, global tillgång på kompetens ökar konkurrensen om jobben och du måste ha rätt kompetens för att vara anställningsbar…

Trycket har ökat på den enskilda individen! 

Vill du förändra med individen i fokus?

Här hittar du exempel på olika uppdrag inom olika branscher och med olika fokus.

Om Agera

Mitt erbjudande till företag bygger på en arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat marknad, i olika branscher som t ex bemanning-, tillverkningsindustri och IT. Jag har varit med och byggt upp verksamhet med tillväxt om flera hundra procent på kort tid men också om att avveckla bolag, som trots flera decennier i sin bransch nått vägs ände. Jag vet hur det är att arbeta med och driva förändring – både på organisatorisk och individuell nivå.

Varukorg 0