Anknytning i arbetslivet

Hur hanterar du stress och utmaningar? Kunskapen kring anknytning och våra oftast omedvetna strategier för hur vi eventuellt söker stöd och trygghet är ovärderlig då du med ökad insikt kan skapa mer positiva upplevelser av din arbetssituation och hälsa! Lyssna på podden, köp boken, läs och reflektera kring boken tillsammans med andra, privat eller på jobbet – eller – utveckla ditt ledarskap med fördjupad kunskap kring anknytning och mentalisering!

BOK OM ANKNYTNING

Anknytning i arbetslivet

I den här boken betraktar jag arbetslivet, ledar- och medarbetarskapet ur ett anknytningsperspektiv. Anknytningsteorin har varit ovärderlig i utvecklingen av den svenska förskolan. Jag tänker att den är lika ovärderlig när vi ser på vårt arbetsliv och utvecklingen av en arbetsplats som gynnar psykisk hälsa. Här finns stora värden att hämta för den enskilda individen men också för företagen och samhället. Vi är inte kreativa, nyfikna och inkluderande när vi tar oss genom arbetsdagen med ett stresspåslag. Vi behöver trycka på switch off-knappen och då behöver vi förstå vår strategi för hur vi tar hjälp och stöd av omgivningen – det vill säga vi behöver veta något om vår anknytningsstil.

UTVECKLA TEAMET I ANKNYTNING

Bokcirkel för arbetsgivare

Du kan som arbetsgivare anmäla en grupp kollegor eller ett team till en bokcirkel med max åtta deltagare. Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Bokcirkel för kollegor – betald av arbetsgivare
3 tillfällen á 60 min/tillfälle för kollegor: 19 166 kronor exkl. moms, max antal deltagare 8 personer

REFLEKTERA I GRUPP

Bokcirkel för privatpersoner

Om du vill läsa och reflektera i en grupp bestående av max åtta personer kan du anmäla dig till en öppen bokcirkel – eller – bilda en grupp själv som du sedan anmäler.  Om du bildar en egen grupp kan ni vara max åtta personer men färre om ni vill.

Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Öppen bokcirkel – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle, pris per deltagare och inkl. moms: 1 995 kr

Egen grupp – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle, pris per grupp och inkl. moms: 15 960 kr

LEDARUTVECKLING

Bli trygg i ditt ledarskap

Utbildningen syftar till att ge ökad förståelse för de utmaningar vi möter i vår arbetsvardag och hur ledar- och medarbetarskap färgas av våra egna erfarenheter och påverkar upplevelsen av arbetssituationen och vår egen hälsa. Som ledare är det oerhört värdefullt att skapa trygga arbetsgrupper, vilket börjar med att just du som är ledare känner dig trygg i dig själv och i ditt uppdrag.

I denna utbildning utgår vi från bokens struktur genom att inledningsvis reflektera kring den egna arbetssituationen och de utmaningar (positiva som negativa) som finns där. Du får lära dig mer om anknytning och ditt eget anknytningsmönster samt reflektera kring dess olika konsekvenser. Som avslutning fördjupar vi oss i mentalisering och hur du behöver använda denna förmåga i din vardag.

I utbildningens pris ingår boken, enklare kartläggning av ditt anknytningsmönster samt reflektionsmaterial.

Utbildningen bokas med fördel som tre halvdagar á 3 utbildningstimmar per tillfälle. Utbildningen kan även genomföras som heldag á 6 utbildningstimmar och exkluderar då vissa reflektionsövningar.

Anpassning för andra upplägg kan göras.

Varukorg 0