Case

Affärsutveckling

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Organisationen bytte ledare och var i stort behov av att utveckla sin verksamhet i samklang med samarbetsparter och kunder. Det fanns en uppgivenhet och ett missnöje bland alla parter som handlade om verksamhetens förmåga att ha fingrarna på pulsen och förstå de behov som fanns i form av tjänster och rådgivning.

INSATS

Nästan trettio representanter från organisationens intressenter samlades för att under tre workshops mejsla fram en uppdaterad vision, mission och affärsplan. Arbetet följde en strukturerad process där den inledande frågan handlade om; för vilka ska vi göra vad? Inför varje ny workshop utvärderades arbetet och gruppmedlemmarna blandades om så att så många kontakter som möjligt kunde uppstå. Vid något tillfälle gavs också uppgifter att utvärdera mellan arbetstillfällena.

RESULTAT

Man enades om en affärsplan samt vision och mission! Detta gav ett stort marknadsföringsvärde då de tidigare motparterna nu kunde gå ut i media och visa på enighet, vilket var av stor betydelse. En stor del av värdet skapades genom att ha roligt samtidigt som man arbetade hårt för att få fram en riktigt vass affärsplan. Lanseringen genomfördes under pompa och ståt med ett hundratal inbjudna från det lokala näringslivet.

Varukorg 0