Case

Chef med svåra beslut

Projekt där jag arbetat
med personlig utveckling.

UTMANING

”Ida” arbetar inom ett s.k. människovårdande yrke och fattar varje dag beslut i sitt arbete som får omfattande konsekvenser för den enskilda individen. Hon har erfarenhet av att bli hotad och aggressivt bemött såväl som att de beslut hon tar väcker sorg och uppgivenhet. Även om ”Ida” vet att hennes arbete är viktigt och att det också skapar positiva skillnader i människors liv, så är det tungt och ensamt att sitta med alla ärenden.

INSATS

Arbetsgivaren köper handledning vilket innebär att ”Ida” regelbundet kommer till mitt kontor för samtal om sin yrkessituation. Hon tar upp särskilt svåra ärenden och belyser olika frågeställningar och vägval i beslut som hon funderar över. Vissa ärenden sätter personliga spår och vi samtalar även om hur dessa påverkar ”Ida” mer privat.

RESULTAT

Handledningen är precis som det låter – något att hålla sig i när man är på väg i en viss riktning – likväl som det finns handledare nerför en brant trappa. ”Ida” får inga lösningar av mig men genom de frågor jag ställer utkristalliseras i samtalet vilken väg hon sannolikt vill gå, vad hon kanske har missat att beakta eller vad som skulle kunna vara ett annat angreppssätt än det hon hittills prövat. Jag är övertygad om att handledning för chefer (och inom de flesta yrken) är ett bra sätt för arbetsgivaren att försäkra sig bättre mot personalomsättning och sjukskrivningar.

Varukorg 0