Case

Engagemang och utveckling

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

I en stor organisation med nästan 2000 anställda skulle en gemensam medarbetarundersökning införas. Den var kraftigt ifrågasatt och det fanns flera befintliga undersökningar i organisationen – varför byta ut dem? Ledningen ville skapa engagemang och bedriva utveckling tillsammans med alla medarbetare. Det förutsatte att man svarade på enkäten…

INSATS

76 föreläsningar bokades in vilket innebar att hela organisationen omfattades. Varför? På vilket sätt? Vilka förväntningar kunde man ha på en ny gemensam undersökning? Skulle det verkligen bli något med arbetet kring resultatet eller som vanligt, en hyllvärmare?

RESULTAT

Svarsfrekvensen blev 89% och alla svarade frivilligt på undersökningen. Jag stöttade de drygt 100 cheferna i de workshops som följde av undersökningen och medarbetarna kunde både se och uppleva att deras åsikter spelade roll och att de också fick ta ansvar för dessa genom att själva hitta lösningar på det som man inte upplevde fungerade bra.

Varukorg 0