Case

Förvärv

Projekt där jag fungerat som interim ledare

UTMANING

Bolaget ville ta tillvara en möjlighet att snabbt lägga beslag på ett nytt marknadsområde kopplat till den snabba tekniska utveckling som företagets produkter kännetecknades av. För att kunna göra detta behövde man hitta en lösning kring försäljning och marknadsföring – hur skulle man få kontakt med marknaden?

INSATS

Ett antal aktörer inom call center/telefonförsäljning utvärderades. En aktör framstod som slutkandidat när jag blev inkopplad i DD-processen. Vid en noggrannare analys av medarbetare, personalomsättning och förutsättningar kring rekrytering visade det sig att dessa delar var resurskrävande, både i form av tid och pengar.

RESULTAT

Förvärvet genomfördes inte. Företaget etablerade istället en egen avdelning där jag var med och etablerade en struktur för hur försäljningen skulle drivas och följas upp samt hur medarbetarna skulle introduceras och vidareutvecklas i arbetet. Enheten hade låg personalomsättning och genererade mycket goda resultat!

Varukorg 0