Case

Fusion mellan två konkurrenter

Projekt där jag fungerat som interim ledare

Utmaning

En sammanslagning av de två ledande aktörerna i branschen – de två forna konkurrenterna skulle ingå äktenskap! På kort tid skulle ett antal synergier uppnås. En vanlig öppen DD-process kunde inte genomföras då konkurrensverket skulle godkänna affären.

Insats

Vi började med att bygga en gemensam struktur där vi tog hänsyn till förutsättningar från de tidigare parterna. Det innebar bland annat att utforma en ny gemensam HR-strategi som inte gav den ena eller andra parten företräde. Vi upprättade delegationsordning och verksamhetsledningssystem genom att t. ex. mappa ledningsprocesserna inom företagets olika delar. Tillsammans etablerade vi en ledarplattform och skapade ett gemensamt arbetssätt kring viktiga utvecklingsverktyg som medarbetarsamtal och lönepolitik. Alla chefer fick utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Resultat

Resultatet blev en etablerad HR-strategi som gav cheferna handlingskraft. Jag byggde upp olika verktyg för att hantera uppföljning och utvärdering av deras organisation, t. ex. genom intranät och webbaserad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Cheferna tog ett rejält kliv framåt i sitt ledarskap vilket ökade förutsättningarna för engagerade medarbetare. Jag fanns med i organisationen på deltid under 14 månader.

Varukorg 0