Case

Konflikt

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Bland ett trettiotal chefer fanns ett utbrett missnöje som lett till att högsta chefen fick lämna sitt uppdrag och när hen slutade avslöjades konflikter och grupperingar bland de kvarvarande cheferna. Vad handlade dessa om, vilka grupperingar fanns och hur skulle kravprofilen på nästa ledare se ut?

INSATS

Ett omfattande intervjuarbete inleddes. Vad handlade konflikten om, vilka behov fanns i gruppen, vilka stod närmare eller längre från varandra och varför? Styrelse och chefsgruppen engagerades också i arbetet med att ta fram en kravprofil på nästa ledare.

RESULTAT

Jag presenterade en ”karta” som visade hur gruppen såg ut, vilka som var de informella nyckelpersonerna och vad konflikterna bestod av, hur de hade uppkommit och vad cheferna själva såg för lösningar på dem. Tillsammans med styrelsen utarbetades en organisationsförändring som sedan presenterades under en workshop där cheferna engagerades. Efter avslutat arbete fanns en enighet kring den nya organisationen och kring vilken profil nästkommande ledare skulle ha – både bland styrelse och chefer. Insatstiden, summerat till heltid, tog ca tre veckor men genomfördes över en tvåmånadersperiod.

Varukorg 0