Case

Kultur- och värdegrund

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Organisationen omfattade 2000 medarbetare i olika verksamheter. Man uppfattades väldigt olika av kunderna beroende på vilken del av organisationen som de hade kontakt med. Regelverk och policys växte i omfattning och antal och samtidigt behövde man stärka sitt arbetsgivarvarumärke.

INSATS

Mitt arbete började med styrelsen! Förstod man värdet av mission-vision-values? Vilka värderingar ville man utmärka sig genom – hade man en uppfattning om hur man uppfattades idag? Från styrelsen drev jag sedan arbetet vidare via ledningsgrupp och chefer (ca 200 personer). Kärnvärden mejslades fram och jag tog fram ett värdegrundsspel som innebar att vi kunde inkludera alla medarbetare i arbetet.

RESULTAT

Ett år efter att arbetet hade påbörjats i styrelsen hade samtliga medarbetare arbetat sig igenom värdegrundsspelet. Det är bland det roligaste jag har gjort och arbetet bjöd på insikter om de olika verksamhetsområdenas utmaningar (vi ordnade ett vernissage där cheferna visade upp de alster som skapades under våra workshops) och många skratt! Idag har organisationen ett tydligt arbetsgivarvarumärke och är känt för en starkt sammanhållen, om än till synes splittrad, verksamhet!

Varukorg 0