Case

När affärsplan och privatliv inte vill gå ihop

Projekt där jag arbetat
med personlig utveckling.

UTMANING

”Sven” är delägare i en verksamhet som står inför ett viktigt skede då en större aktör har visat intresse för företagets produkt. En viktig förutsättning för partnerskapet är att ”Svens” bolag kan visa upp en hållbar struktur och att verksamheten klarar en riskanalys. På tröskeln av alla möjligheter drabbas ”Sven” av privata utmaningar och känner att han behöver stöd utifrån.

INSATS

Vi inleder med att prata om ”Sven” som person och börjar med hans professionella sida. Vilka är hans kompetenser och erfarenheter och hur ska han på ett mer effektivt sätt tillvarata dessa i verksamheten och vad ska eventuellt andra medarbetare göra? Vi fortsätter sedan med de privata målsättningarna med att driva företag. Vilka mål har han med att driva sitt företag, ska han t. ex. sälja dyrt om ett antal år eller är det en livsstil? När vi har utforskat ”Sven” och hans målsättningar fortsätter vi med affärsplan och verksamhetsstruktur för företaget. Vi gör en analys av företagets kunder och deras lönsamhet, hur ska produktutvecklingen fungera och hur säkrar man livscykeln för produkten? Frågorna är många och hemläxorna omfattande för ”Sven”.

RESULTAT

Efter några månaders idogt arbete har ”Sven” skapat en större tydlighet och vet framför allt vad han vill på både ett personligt och professionellt plan. Han kan visa upp en struktur och dokumentation på kritiskt viktiga processer i företaget vilket leder till att han utnämns till partner för den större aktören. Partnerskapet är fruktsamt och lyfter ut ”Svens” produkt på marknader som de hittills inte haft tillträde till.

Varukorg 0