Case

Omställning och övertalighet

Projekt där jag fungerat som interim ledare

UTMANING

Organisationen hamnade i den största strukturomvandlingen på trettio år samtidigt som konjunkturen drog undan mattan under fötterna. Detta ledde till den största förändrings- och uppsägningsvågen som man upplevt.

INSATS

Jag var med och förhandlade om både förändring och övertalighet. Vi genomförde en kartläggning av den befintliga organisationen i relation till den nya och upprättade turordningslistor, samt förhandlade fram undantag från dessa med hänsyn till särskilda behov. Jag skötte kontakter med Länsarbetsnämnden och media, eftersom övertaligheten väckte stor uppmärksamhet i radio och tidningar. Under hela processen såg jag till att den interna kommunikationen med både berörda verksamheter och verksamheten i stort fungerade. Min insats omfattade även att utvärdera omplaceringsmöjligheter, och till slut – genomföra uppsägningarna tillsammans med respektive chef för de berörda medarbetarna.

RESULTAT

Vi lyckades bibehålla förtroendet för varumärket då dialogen med media fungerade väl. Genom ett mycket bra samarbete med berörda fackförbund genom hela förhandlingsprocessen lyckades vi skapa lugn och trygghet i en situation som berör och upprör alla oavsett om man är den som får gå eller inte. Den löpande verksamheten påverkades inte, vilket bekräftades av kunderna.

Varukorg 0