Case

Personliga möten som skapar lönsamhet

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Företaget var specialister och hade högt anseende inom sitt område. Att ständigt utbilda och inspirera var en självklarhet för ledningen och en förutsättning för att konsulterna skulle göra ett fortsatt gott arbete.

INSATS

En föreläsning som handlade om personliga möten utifrån hur vi faktiskt fungerar som människor bokades in. Vad är halo för något och vad får det för konsekvenser? Varför är vi benägna att tycka om människor som är mer lika oss själva och ser mer lika ut? Hur fungerar vårt trygghets- och motivationssystem och hur kan man dra fördelar av dessa och samtidigt undvika nackdelarna? Hur kan man bli bättre på att förstå den man möter och skapa förutsättningar för framgångsrika möten, för båda parter?

RESULTAT

Tillsammans uppnådde vi målet – fortsatt motiverade och högpresterande konsulter med större medvetenhet och insikter kring hur de själva påverkar sina möten med människor. Jag tycker att det är viktigt med dialog även om en föreläsning är mycket av en monolog. När jag möter en grupp lämnar jag gärna ut ett antal frågeställningar som var och en får tänka till och skriva ned egna svar på, innan jag börjar. På så sätt kan vi föra en dialog under föreläsningens gång – jag påstår något – vad tycker du, vilken är din erfarenhet? Med dagens teknik kan man också (även om man är flera hundra) få svar på vad gruppen har för ståndpunkt i en viss fråga och på några sekunder få fram svaren i diagram och ordmoln. Det är viktigt med interaktivitet!

Varukorg 0