Case

Rekrytering som bär upp ditt varumärke

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Företaget verkade i en hårt konkurrensutsatt bransch där man slogs om kompetensen med alla medel. Man nyttjade ny teknik, olika forum och media och lyckades relativt bra med att hitta kandidater och locka dem till intervju. Däremot fungerade inte intervjuarbetet lika bra. Det visades sig dels genom att kandidater lade ut kommentarer kring företagets agerande på Facebook och dels genom att flera anställningar blev kortvariga.

INSATS

I organisationen fanns flera unga chefer med relativt kort arbetslivserfarenhet men med mycket hög specialistkompetens, dock inte från beteendevetarområdet. Jag tog fram en utbildning som tog fasta på värdet av varumärket, det personliga mötet och en strukturerad rekryteringsprocess med intervju- och referenstagningsmallar. Vi tog fram en karta för de mest kritiska tjänsterna och vilka affärskompetenser som var relevanta för dem. Vi hittade sedan kompetensbaserade frågor som skulle kunna hjälpa till att värdera kandidaterna utifrån dessa affärskompetenser. Under en period gjorde jag också en fördjupad intervju med slutkandidaterna genom att låta dem genomgå personlighetsformuläret OPQ.

RESULTAT

Facebookkommentarerna uteblev och upplevelsen av intervjuerna var rakt igenom god bland kandidaterna, vilket jag följde upp. Rekryteringsarbetet blev spännande och givande för respektive chef som upplevde en ökad tillfredsställelse i arbetet när rekryteringarna började gå i lås. Att hitta den kompetens man behöver är skillnaden mellan att kunna följa affärsplanen eller inte. I det här fallet växte bolaget till den mest betydande aktören inom sitt område.

Varukorg 0