Case

Säkra affären

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

En organisationsförändring hade drivits igenom i företaget men saknade förankring hos medarbetarna. Det ryktades om avhopp bland nyckelpersoner och styrelsen blev orolig. Var förändringen rätt och hur skulle alla anställda komma ombord på båten?

INSATS

Jag satt med som styrelseledamot under åtta månader. Analysarbetet bestod av flera parallella spår. Det ena handlade om ledningsgruppen; hur fungerade den, och hur skulle vi stötta vd:n i att skapa enighet. Det andra handlade om medarbetarna; vilka var särskilt viktiga för att skapa stabilitet och hur skulle alla anställda engageras i det fortsatta arbetet? Förändringen var genomförd men behövde modifieras – hur? Under några dagar med ledningsgruppen jobbade jag med gruppdynamik, självbild som ledning – var man eniga kring förändringen? Ledningsgruppens arbete återkopplades i en workshop för hela företaget där medarbetarna bjöds in till att ha synpunkter och ta ställning!

RESULTAT

Organisationsförändringen kvarstod nästan i sin helhet, men genom workshops och dialog med medarbetarna förankrades den och modifierades i de delar som var viktiga för olika grupper av medarbetare. En struktur för kommunikation kring projekt, utvecklingsarbete och resultat upprättades, vilket gjorde att det blev tydligt vem som ansvarade för vad och när, samt att man skapade förutsättningar för högre grad av påverkan och delaktighet. Nyckelpersonerna stannade kvar i företaget!

Varukorg 0