Case

Sälja bolaget

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

En förändring i koncernens verksamhet ledde till att det lilla bolagets affärsidé inte längre låg i linje med framtida verksamhet. Det stora värdet låg i medarbetarna och deras kompetens och därför var det viktigt att de stannade kvar i verksamheten och inte oroades av rykten. Man verkade på en marknad där kompetensen var eftertraktad och transparensen mellan olika aktörer var hög, nästan så att ”alla-kände-alla”.

INSATS

Parallellt med att styrelsen påbörjade ett intensivt arbete för att hitta en köpare gick jag in som interim vd. För att engagera och skapa hög delaktighet arbetade jag tillsammans med de anställda fram en affärsplan. Planen skapade tydlighet i vad som skulle göras och vilken potential vi hade på marknaden vilket i sin tur var viktigt då det skapade trygghet bland de anställda och vi behöll trycket ut på marknaden. Jag lade särskilt fokus vid försäljningsarbetet och uppföljningen av detta. Att fira vunna affärer skapar en energi som inte går att skapa på annat sätt!

RESULTAT

Bolaget såldes med bibehållet humankapital och till ett värde som låg fortsatt högt då vi genom vårt arbete bibehöll greppet om marknaden. Försäljningen innebar en win win-situation för alla parter!

Varukorg 0