Case

Svåra samtal

Projekt där jag arbetat med prestation och utveckling.

UTMANING

Det fanns en stark och positiv kultur i företaget kopplat till prestation och framgång! Konkurrensen kunde bitvis vara hård kring att få utmärka sig i olika former som vid interna tävlingar, awards och på kick-offer. Företaget var känt för att lyfta fram talanger och skapa duktiga affärsmän- och kvinnor. Man var inte lika framgångsrik när det blev problem och utmaningar med medarbetarna och ledningen beslutade att samtliga ledare (ca 160 stycken) skulle genomgå en utbildning i svåra samtal.

INSATS

Jag arbetade fram en utbildning som byggde på företagets kultur och verksamhet. Utbildningen omfattade två dagar och bestod av en dags teori till vilken jag skrev en folder om ca 20 sidor kring arbetet med svåra samtal. Dag två inleddes med att jag presenterade två skådespelare för gruppen, en man och en kvinna, och sedan praktiserade ledarna samtalssituationerna med dem. Övningen blev tight och verklighetsnära och bjöd på både skratt och tårar.

RESULTAT

Grupperna bestod av max tolv deltagare och man kunde komma från olika delar av landet vilket skapade nya kontaktytor internt. Det var en positiv men inte avsedd effekt när vi startade upp utbildningen! Efter genomförd utbildning upplevde cheferna att de kände sig stärkta inför vardagen och de utmaningar som fanns där. Man tog tag i problem på ett tidigare stadium vilket skapade både tydlighet och trygghet för medarbetarna. Plötsligt var man anställd i ett företag som inte bara sporrade och utmanade till framgång utan också tog hand om de sina när motgångarna kom.

Varukorg 0