Case

Turn around

Projekt där jag fungerat som interim ledare

UTMANING

Gör en turn around (eller lägg ner)! Bolaget hade flera år med negativt resultat i bagaget, ägarna började tröttna… Orosmoln i form av förluster i stora projekt, risk för bad will på marknaden och oro bland medarbetarna tornade upp sig.

INSATS

Organisationsanalys! Vilka affärer och kunder är lönsamma? Vem kan hantera problemprojekten? Hur ska vi vara organiserade för att skapa lönsamhet och mesta kundnytta? Är det rätt storlek på kostymen? Hur bygger vi en gemensam värdegrund som skapar handlingsfrihet, eget ansvar och engagemang?

RESULTAT

Min insats mynnade ut i en organisationsförändring vilket också innebar uppsägningar. Vi avslutade identifierade problemprojekt med bibehållna kundrelationer. För första gången på flera år visade bokslutet på svarta siffror, vilket skapade en begynnande framtidstro bland medarbetarna. En ny lösning introducerades på marknaden som satte fart på affärerna! Min insatstid på företaget var 12 månader.

Varukorg 0