Interim ledare

Skälen till att ta in en interim chef eller vd handlar om att spara tid, vara kostnadseffektiv och behålla fokus på det som är viktigast i verksamheten.

Skälen till att ta in en interim chef eller vd handlar om att spara tid, vara kostnadseffektiv och behålla fokus på det som är viktigast i verksamheten. Som interim ledare kan jag under en period förstärka med affärskritisk kompetens för att t. ex. hantera ett vd-byte, projektledning kring effektivitet eller driva/stötta en omfattande organisationsförändring som t ex en fusion eller avveckling.

Mitt erbjudande till företag bygger på en arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat marknad, i olika branscher som t ex bemanning-, tillverkningsindustri och IT. Jag har varit med och byggt upp verksamhet med tillväxt om flera hundra procent på kort tid men också om att avveckla bolag, som trots flera decennier i sin bransch nått vägs ände. Jag vet hur det är att arbeta med och driva förändring – både på organisatorisk och individuell nivå.

Min unika kompetens vilar på både mjuka och hårda värden, såsom djup kunskap om hur vi människor fungerar – inte minst under stress, kris men också när vi behöver motiveras och stöttas för att prestera vårt allra bästa – till arbetsrättsliga förhandlingar, digitalisering och ledningssystem. Jag tänker att det också avspeglar sig i de roller och uppdrag jag har och har haft; t ex vice vd, HR-chef, IT-chef, projektledare och inte minst, legitimerad psykoterapeut.

Uppdrag med fokus på förändringsledning

Exempel på uppdrag/anställningar med starkt fokus på förändringsledning är vice vd på MP Engineering (idag PLM Group) då vi under några intensiva år (när 2D gick till 3D) fördubblade både verksamhet och omsättning. Mitt ansvar var att bygga organisation och driva den operativa verksamheten. Vi var återförsäljare för Dassault´s SolidWorks bl a och hade stor framgång i arbetet med att vinna marknadsandelar!

Som interim IT-chef på Höglandets IT (en organisation som servar fem kommuner och över 35 000 användare) hade jag uppdraget att föreslå och implementera en omfattande organisationsförändring, samt arbeta fram ett samverkansavtal mellan organisationen och de fem kommunerna. Jag byggde upp en ledningsgrupp och en arbetsstruktur och deltog i rekryteringsarbetet av ny IT-chef.

I rollen som interim HR-chef och projektledare (Flexator AB, ett dotterbolag inom Adapteo) drev jag förändringsledning som omfattade hela verksamheten från prospekt- och kundbearbetning och hela vägen via projektering, produktion och eftermarknad inom ramen för ett projekt med åtta delprojekt. Jag var också delprojektledare för digitaliseringsavsnittet. Som HR-chef var jag med från diskussion i styrelsen till planering och genomförande av två fabriksnedläggningar. Det innebar omfattande förhandlingsarbete då över hundra anställda berördes (från början var det två fabriker och ca 130 anställda) och då sista fabriksnedläggningen också innebar en total nedläggning av verksamheten.

Skapa strukturer som ökar effektiviteten

Vid flera tillfällen under mitt yrkesliv har jag fått ta ansvar för verksamheter där jag själv inte har haft sak- eller specialistkunskap. Det jag tillför är förståelsen för människor, att bygga organisation och skapa strukturer som ökar effektiviteten – inte bromsar den! 

Det handlar om att förstå vad som ska göras, hur det ska göras och vilka som ska göra det!

Du kan se mer om min bakgrund på LinkedIn.

Varukorg 0