Om Agera

Mitt erbjudande till företag bygger på en arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat marknad, i olika branscher som t ex bemanning-, tillverkningsindustri och IT. Jag har varit med och byggt upp verksamhet med tillväxt om flera hundra procent på kort tid men också om att avveckla bolag, som trots flera decennier i sin bransch nått vägs ände. Jag vet hur det är att arbeta med och driva förändring – både på organisatorisk och individuell nivå.

Min unika kompetens vilar verkligen på både mjuka och hårda värden, såsom djup kunskap om hur vi människor fungerar – inte minst under stress, kris men också när vi behöver motiveras och stöttas för att prestera vårt allra bästa – till arbetsrättsliga förhandlingar, digitalisering och ledningssystem. Jag tänker att det också avspeglar sig i de roller och uppdrag jag har och har haft; t ex vice vd, HR-chef, IT-chef och inte minst, legitimerad psykoterapeut.

När jag föreläser eller håller utbildning så får jag särskilt positiv återkoppling på att jag inte bara förmedlar teori utan också har den faktiska och praktiska erfarenheten av det jag talar om. Jag kan inte bara kartan utan vet också hur det är när man ska översätta den till terrängen – och hur utmanande, snårig och fantastiskt spännande den kan vara!

Vill du komma i kontakt med mig?

BOLLA IDÈER ELLER DISKUTERA LÖSNINGAR?

Varukorg 0