Om Agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd.

I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Förändringsledning

”Vi ska dubbla antalet anställda och vår omsättning på 1 år!” (Från 40 medarbetare och 56 mnkr. Jag rekryterade in drygt 50 personer, vi dubblade omsättningen och hade 25% av norra Europas marknad för 3D-licenser)

”Vi ska öppna 46 kontor på 2 år och bli störst i Norden på bemanning” (Från 100 medarbetare till 3 000 på samma tid – jag var med och öppnade kontor i Jönköping och Göteborg).

”Vi måste genomföra den största neddragningen på 20 år i vår organisation!” (Drygt 40 medarbetare omfattades, stor uppmärksamhet från media då det var en kommun)

”Vi måste möta marknaden och våra kunder på ett nytt sätt!” (Tillsammans med Dassault implementerade jag en ny säljstrategi)

”Det här bolaget måste visa svarta siffror i år annars lägger vi ner eller säljer verksamheten!” (Jag ansvarade för en resultatförbättring på nästan 6 mnkr)

”Den här gruppen av ledare mår inte bra, både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket vill se en utveckling av deras situation!” (En analys av 30 rektorers vardag som landade i omorganisation och rekrytering)

Det här är några exempel på erfarenheter som jag har gjort. Som HR-chef, som vice vd eller vd för bolaget, från den mindre verksamheten till den större med flera tusen anställda. I samtliga exempel har jag varit ansvarig för att driva förändringen.

Ledningsutveckling

”Vi har aldrig arbetat med kollektivavtal och våra ledare saknar kunskap om både detta och hur vi ska arbeta med kommande lönerevision!” (75 ledare som sedan genomgick 1 dags utbildning)

”Vår personalomsättning är alldeles för hög och vi vill att våra ledare ska känna sig mer trygga i svåra samtal!” (75 ledare som sedan genomgick en 2-dagars utbildning där jag också engagerade skådespelare för att skapa mer verkliga samtal)

”Vi har aldrig arbetat med medarbetarundersökningar – hur ska vi få våra ledare att bli goda ambassadörer och processledare?” (100 chefer som genomgick 2 work shopar, därefter höll jag 75 informationsmöten ute i organisationens olika enheter)

”Vår ledningsgrupp (9 personer) saknar fokus på gemensamma mål och tilliten till varandra är låg!” (Upptakten till ett utvecklingsarbete med olika insatser. Inleddes med 2 dagars internat).

”Vi behöver fungera bättre som grupp och samtidigt ska vi ta in en ny person i ledningen!” (Inledande samtal och analys, grupprofiler och framtagande av kompetensprofil på den nya gruppmedlemmen rundades av med 2 dagars intensivt internat)

Det absolut viktigaste för mig är att se varje individ, varje ledare i de här sammanhangen och jag arbetar ofta med personlighetsanalyser och 360-gradersinstrument som en tydlig samtalsutgångspunkt. Det handlar om att skapa commitment och vägen dit går via en aha-upplevelse som måste få landa i både hjärna och hjärta. Att få ställa frågor, komma med sina invändningar och till slut ta ställning till – vill jag vara med eller vill jag kanske det inte?

Organisationsutveckling

”Vi saknar tydlighet, struktur och kontroll över verksamheten – var finns de största källorna till bättre lönsamhet?” (Mitt uppdrag som vd i ett bolag med 25 anställda. Jag genomförde en verksamhetsanalys med följder som omorganisation, uppsägningar och införandet av nya roller och en ny säljuppföljning och metodik.)

”För att nå vår vision och skapa kraft i organisationen (1 700 anställda) måste vi mejsla fram tydliga värderingar som vägleder och attraherar!” (Mitt budskap till politiker, ledningsgrupp och sedan samtliga anställda i organisationen som deltog i arbetet med en ny värdegrund genom olika typer av work shops och övningar).

”Ledningsgruppen och vd har sagt upp sig. Hantera och parera personalomsättningen och säkerställ kundnöjdheten under tiden vi söker en vd!” (En extremt turbulent tid där medarbetare sade upp sig, en förflyttning i värdekedjan var nödvändig och exekvererades i de rekryteringar som gjordes. Jag gick in som interimsvd i åtta månader).

”Vi måste få med oss alla på förändringarna som ledningsgruppen vill genomföra. Motivation, inspiration, delaktighet och engagemang!” (35 medarbetare införlivades i kommande planer genom enkäter, intervjuer, work shops och olika övningar. Detta arbete följdes av implementation och uppföljning, uppföljning… Jag var styrelseledamot och processledare.)

Som vd eller processledare och stöd till en vd och ledningsgrupp så handlar det om att skapa en tydlig karta som alla kan känna igen sig i och sedan bestämma – var utgår vi ifrån idag? Att förklara vägen till ett gemensamt mål utan att säkerställa att alla startar från samma punkt blir en omöjlig resa när den istället kan bli både spännande och lärorik! Det är erfarenheter som jag har gjort som ansvarig för att leda och etablera förändring och nya sätt att arbeta och se på sin verksamhet.

”The eyes are useless when the mind is blind.”

Agera AB

Om agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd. I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Läs mer