Organisationsutveckling

Värderingar och kultur, laganda, arbetsglädje och specifik kunskap! Den gemensamma nämnaren är att de alla verkar prestationshöjande, hälsofrämjande och stärker ditt varumärke som företag och arbetsgivare!

När jag föreläser eller håller utbildning så får jag särskilt positiv återkoppling på att jag inte bara förmedlar teori utan också har den faktiska och praktiska erfarenheten av det jag talar om. Jag kan inte bara kartan utan vet också hur det är när man ska översätta den till terrängen – och hur utmanande, snårig och fantastiskt spännande den kan vara!

Jag föreläser kring arbetsrelaterade situationer och utmaningar såsom motivation, att må bra på jobbet och hur vi skapar trygga ledare, medarbetare och grupper som tillvaratar sin potential. 

Jag har forskat inom området anknytning och upplevelser av hälsa och arbete, eller i vardagstal, om relationernas betydelse på arbetsplatsen. Ju mer vi förstår kring betydelsen av relationer och trygghet på arbetsplatsen, desto större är vinsten för individen, gruppen och företaget. Just denna föreläsning är mycket uppskattad och via länken kan du skaffa dig en övergripande bild av innehållet.

https://www.youtube.com/watch?v=C7rImvE2TnQ 

KAN MAN GÖRA EN KNAPP ATT TRYCKA PÅ SÅ ATT INTE LÄNKEN SYNS?

Varukorg 0