Personlig utveckling

Kraven är stora på ledare och medarbetare! Allt färre ska göra mer, ny informations- och kommunikationsteknik snabbar upp tempot, global tillgång på kompetens ökar konkurrensen om jobben och du måste ha rätt kompetens för att vara anställningsbar… Trycket har ökat på den enskilda individen! 

Investera som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du allt att vinna och inget att förlora på att arbeta preventivt. Det kan handla om att investera i samtal för att stötta en medarbetare som har det tufft. Syftet kan vara att i möjligaste mån undvika en sjukskrivning eller att rehabilitera tillbaka medarbetaren efter en sjukskrivning. Det kan också handla om att stötta en specifik ledare under ett särskilt skede av hens arbete, som vid konflikt, förändring eller när man är ny i rollen.

Mental PT – individuell ledarutveckling

Jag vill ogärna använda ordet coaching då det omfattar allt möjligt utan någon nödvändig förankring i utbildning eller teori. Istället har jag varumärkesskyddat mental PTTM då det bättre beskriver det förhållningssätt jag har i arbetet med ledare och medarbetare i organisationer. Att utvecklas förutsätter att du tar i, insikt kan göra ont och du måste ”träna” regelbundet för att utveckling ska ske. 

Individuell ledarutveckling kan bygga på relationen som mental PTTM och eftersom varje insats är unik arbetar jag fram en målsättning i samråd med arbetsgivare och dig som berörd ledare. Som din mentala PTTM tittar vi på din totala livssituation, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – hur fungerar det för dig? Vilka är dina tillgångar, svagheter och i förhållande till vilken utveckling du vill se framför dig – vilka affärskritiska kompetenser behöver du arbeta med då? Kanske genomför du en assessment med stöd av personlighetsformuläret OPQ, en 360-gradersevaluering eller förmågebedömning. Vad ska du börja med och vad ska du kanske sluta med? Vi skapar en gemensam plan och följer din utveckling, kanske också i syfte att återkoppla till din arbetsgivare.

Grundad i dig själv – individuell utveckling i syfte att orka att prestera

Det blir allt vanligare att söka djupare förståelse för sig själv genom samtalsterapi och/eller psykoterapi – även inom ramen för det arbete man har. Som legitimerad psykoterapeut möter jag ledningsgruppsmedlemmar, vd:ar och nyckelpersoner – alla med den gemensamma nämnaren att de vill prestera och vågar att förändra. 

Det handlar om att bli medveten om sig själv, sina känslor och relationer, så att du kan få syn på, uppfatta och reflektera kring detta. Vi är våra relationer och goda relationer fungerar som ett immunförsvar mot stress och svårigheter som vi möter på jobbet och privat. Psykoterapi som betalas av arbetsgivaren är sekretessbelagd och återkopplas inte till arbetsgivaren. Ramen för samtalen följer hälso- och sjukvårdslagen.

Till skillnad från att kalla sig coach eller terapeut så är legitimerad psykoterapeut en skyddad titel vilket innebär att den utfärdas av Socialstyrelsen, som i sin tur säkerställer att rätt utbildning finns som grund för legitimationen. Psykoterapeututbildningen omfattar både teori och praktik och sammantaget är det en trygghet för dig som konfident – du möter en person som arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och som arbetar med vetenskapligt beprövade arbetsmetoder!

Söker du stöd eller utveckling som privatperson?

Varukorg 0