Prestation och utveckling

Värderingar och kultur, laganda, arbetsglädje och specifik kunskap! Den gemensamma nämnaren är att de alla verkar prestationshöjande, hälsofrämjande och stärker ditt varumärke som företag och arbetsgivare!

När jag föreläser eller håller utbildning så får jag särskilt positiv återkoppling på att jag inte bara förmedlar teori utan också har den faktiska och praktiska erfarenheten av det jag talar om. Jag kan inte bara kartan utan vet också hur det är när man ska översätta den till terrängen – och hur utmanande, snårig och fantastiskt spännande den kan vara!

Jag föreläser kring arbetsrelaterade situationer och utmaningar såsom motivation, att må bra på jobbet och hur vi skapar trygga ledare, medarbetare och grupper som tillvaratar sin potential. 

Jag har forskat inom området anknytning och upplevelser av hälsa och arbete, eller i vardagstal, om relationernas betydelse på arbetsplatsen. Ju mer vi förstår kring betydelsen av relationer och trygghet på arbetsplatsen, desto större är vinsten för individen, gruppen och företaget. Just denna föreläsning är mycket uppskattad och i Youtube-klippet här nedan kan du skaffa dig en övergripande bild av innehållet.

Se & lyssna på Youtube

Utveckling av ledare och grupper

Ledaren är möjliggöraren! Kreativitet, arbetstillfredsställelse, känslan av att vara betydelsefull och att må bra på jobbet – flera av dessa parametrar är tätt knutna till hur medarbetaren upplever sitt ledarskap.

Jag arbetar med utveckling av ledare och grupper och skräddarsyr insatser utifrån organisationens behov. Jag utgår från beprövade metoder och forskning och en stor del av utvecklingen bygger på deltagarens upplevelse och reflektion kring sig själv, sin roll och sina utmaningar. 

Utveckling av ledare kan också handla om att stärka specifik kompetens i t ex arbetsrätt och förhandling, arbetsmiljöarbete, värdegrundsarbete, konflikthantering eller förändringsarbete. Jag anpassar omfattning och komplexitet i utbildningsinsatsen efter gruppens förutsättningar och behov.

Utveckling och utbildning ska handla om – och i högsta grad – angå deltagaren för det är bara på det sättet förändring och utveckling blir möjlig!

I de fall det är intressant och skapar värde arbetar jag med olika assessments kopplat till personlighet, affärskritisk kompetens, bedömning av grupper och 360-gradersevaluering av ledare. Exempel på verktyg jag arbetar med i de här fallen är OPQ (personlighets- och gruppbedömning), Verify (bedömning av induktiv, verbal och/eller numerisk förmåga) och SHL 3600. Samtliga verktyg förutsätter certifiering och jag har varit certifierad och arbetat med de här verktygen i drygt 25 år.

Läs mer om personlighetsformuläret OPQ, motivationsformuläret MQ, bedömningar av förmåga med hjälp av Verify samt SHL 360o.

Läs mer om kvalitetssäkring av personlighetsformulär och vilka som är godkända här.

Ledare som är trygga och förstår sig på sig själva skapar goda förutsättningar för sina medarbetare då tryggheten bidrar till lyhördhet, tillgänglighet och goda relationer. Det här är viktiga faktorer som leder till hälsa, låg personalomsättning, motivation och kreativitet. Med andra termer skulle vi kunna prata om bättre resultat, sänkta kostnader och ett starkare arbetsgivarvarumärke!

Varukorg 0