Anknytning i arbetslivet

259 kr

I den här boken betraktar jag arbetslivet, ledar- och medarbetarskapet ur ett anknytningsperspektiv. Anknytningsteorin har varit ovärderlig i utvecklingen av den svenska förskolan. Jag tänker att den är lika ovärderlig när vi ser på vårt arbetsliv och utvecklingen av en arbetsplats som gynnar psykisk hälsa. Här finns stora värden att hämta för den enskilda individen men också för företagen och samhället. Vi är inte kreativa, nyfikna och inkluderande när vi tar oss genom arbetsdagen med ett stresspåslag. Vi behöver trycka på switch off-knappen och då behöver vi förstå vår strategi för hur vi tar hjälp och stöd av omgivningen – det vill säga vi behöver veta något om vår anknytningsstil.

Jag vill föra in något nytt i floran av det som skrivs och lärs ut kopplat till ledar- och medarbetarskap och hälsa på våra arbetsplatser. Vi mäter personlighet, förmåga/IQ och sorterar och kategoriserar när jag upplever att vi i grunden behöver förstå hur vi fungerar som människor. Och – den vi allra mest behöver fokusera på och förstå är oss själva – det är en förutsättning för att förstå de vi har runt omkring oss.

När den arbetsrelaterade psykiska ohälsan bara eskalerar från år till år måste vi börja tänka och göra annorlunda. Vi behöver tillämpa ny kunskap i sammanhanget eftersom de gamla hjulspåren inte tycks leda till en förbättring.

Boken är indelad i tre större kapitel där det första tar avstamp i vår nutid.

Den psykiska ohälsan ökar, stress står för hälften av all sjukfrånvaro och arbetsgivarorganisationer, försäkringsbolag och de större dagstidningarna skriver regelbundet om detta. Vad är det som har förändrats i samhället och i arbetslivet som driver utvecklingen i denna ohälsosamma riktning? Vi ser symtomen, det vill säga stress, sjukskrivningar och psykisk ohälsa, men vad är orsaken, eller rättare sagt några av orsakerna?

I kapitel två fokuserar vi på vilka förutsättningar vi har för att hantera utmaningar och stress och på så sätt förflyttar vi oss till dåtiden och vår uråldriga hjärna, som ska hänga med i nutiden.

Vi kommer in på anknytning och hur detta överlevnadssystem interagerar med stressystemet och hur det också spelar roll på jobbet. Vi behöver förstå vår arbetsvardag utifrån fler perspektiv än till exempel personlighet och konflikthanteringsstilar. Jag vill få dig att vända blicken inåt och förstå något viktigt om dig själv. Den du går till jobbet med varje dag är dig själv och den du tar sällskap med hem – är också dig själv. Hur möter du utmaningar, stress och pressade situationer?

Kanske finns det möjlighet för dig att komma till insikter som i sin tur leder till att du väljer att göra annorlunda och på så sätt skapa dig en bättre och roligare arbetsvardag genom tryggare relationer.

I kapitel tre vill jag överlämna en väldigt viktig nyckel till dig så att du kan skapa den där bättre arbetsvardagen och de där tryggare relationerna. Det blir i bästa fall som att ge dig en sjukförsäkring som inte är förenad med kostnader och som består livet ut.

Kapitlet handlar om en grundläggande förmåga som vi alla har och som kallas mentalisering. Hur tränar du din förmåga att mentalisera och vad kan det innebära för dig? Jag hoppas att kunna ge dig svar.

Längst bak i boken finner du referenser och tips på vidare läsning.

Du kanske också gillar …