Bokcirkel – Arbetsgivare

19 166 kr

Du kan som arbetsgivare anmäla en grupp kollegor eller ett team till en bokcirkel med max åtta deltagare. Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Genomförande sker på plats (Science Park, Jönköping) eller via Teams.