Egen grupp – bokcirkel för privatpersoner

15 960 kr

Om du vill läsa och reflektera i en grupp bestående av max åtta personer kan du bilda en grupp själv som du sedan anmäler. Om du bildar en egen grupp kan ni vara max åtta personer men färre om ni vill.

Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Genomförande sker på plats (Science Park, Jönköping) eller via Teams.

Egen grupp – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle