Öppen bokcirkel – för privatpersoner

1 995 kr

Om du vill läsa och reflektera i en grupp bestående av max åtta personer kan du anmäla dig till en öppen bokcirkel. Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Genomförande sker på plats (Science Park, Jönköping) eller via Teams.

Öppen bokcirkel – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle