Ledarutveckling för arbetsgivare

Utbildningen syftar till att ge ökad förståelse för de utmaningar vi möter i vår arbetsvardag och hur ledar- och medarbetarskap färgas av våra egna erfarenheter och påverkar upplevelsen av arbetssituationen och vår egen hälsa. Som ledare är det oerhört värdefullt att skapa trygga arbetsgrupper, vilket börjar med att just du som är ledare känner dig trygg i dig själv och i ditt uppdrag.

I denna utbildning utgår vi från bokens struktur genom att inledningsvis reflektera kring den egna arbetssituationen och de utmaningar (positiva som negativa) som finns där. Du får lära dig mer om anknytning och ditt eget anknytningsmönster samt reflektera kring dess olika konsekvenser. Som avslutning fördjupar vi oss i mentalisering och hur du behöver använda denna förmåga i din vardag.

I utbildningens pris ingår boken, enklare kartläggning av ditt anknytningsmönster samt reflektionsmaterial. Utbildningen bokas med fördel som tre halvdagar á 3 utbildningstimmar per tillfälle. Utbildningen kan genomföras som heldag á 6 utbildningstimmar och exkluderar då vissa reflektionsövningar.

Anpassning för andra upplägg kan göras.