Personlig utveckling & Mental PT™

mentalptTempot är högt, allting är transparent och graden av komplexitet har ökat, i hela vårt samhälle. Att vara chef idag ställer krav på kunskaper och förmågor som ibland ligger långt från den egna spetskompetensen.

Jag arbetar med chefsstöd i olika former, från att göra en 360-gradersutvärdering för att kartlägga de affärskritiska kompetenserna och utveckla insikten kring dina styrkor och utmaningar, till att göra program för nya chefer eller fungera som externt stöd till dig som arbetar i särskilt utsatta yrken.

Som mental PT™ inkluderar vi, utöver din yrkesvardag, också dina personliga erfarenheter och utmaningar. Hur ser din tillvaro med arbete och privatliv ut och hur ska du hitta din väg som håller 24/7?

Jag arbetar utifrån teoretiskt vederlagda grunder och med verktyg som är vetenskapligt beprövade, t. ex. personlighetsformuläret OPQ och 360-gradersutvärdering från CEB. Genom mina år som ledare och chef kan jag kanske förstå dina utmaningar och din organisation bättre, men det är dina erfarenheter och vederlagda fakta som är grunden för din utveckling – inte mina åsikter eller rådande trender. Det tycker jag är en viktig garanti för din utveckling!

Hur kan jag hjälpa er?

Skräddarsydd ledarutveckling – individuell

Mental PT™ – nyckelpersoner

Handledning för chefer

Projekt där Agera arbetat med handledning och som mental PT™


Mental PT™ – livspusslet

Utmaning

”Kalle” är trettio år och jobbar inom IT-branschen som konsult. Han har två små barn och kämpar med att få ”livspusslet” att fungera. Han har just blivit teamledare – hans första ledarroll. På hans arbetsplats skämtar man om att när man skriver på som teamledare så har man skrivit under sin egen sjukskrivning. Hans chef erbjuder honom att få en mental sparringpartner!

Personlig utveckling & Mental PT™ Utmaning
Personlig utveckling & Mental PT™ Insats
Insats

”Kalles” utmaning är att använda sin energi så att den räcker till alla – till medarbetarna, till sin familj och inte minst, till sig själv. Vilka ambitioner är rimliga att ha, hur ska han prioritera – vad är det mest viktiga. Det handlar både om hur man hanterar sin tid och sina tankar och ambitioner! Innehållet i våra samtal styrs av det som ”Kalle” har ett behov av att ventilera och få en rätsida på. Vi gör en analys av hans affärskritiska kompetenser och ledaregenskaper genom att ”Kalle” fyller i personlighetsformuläret OPQ.

Resultat

Det ska vara roligt, energigivande och meningsfullt att vara chef! Inte en ständig kamp om tid, karriär och vilja. I ”Kalles” fall har mycket handlat om att följa sin egen inre övertygelse, även om den formella ledarerfarenheten saknas. Att få sätta mål men även gränser. Att lära sig att vara på jobbet när han är på jobbet och att vara hemma när han är hemma. Jag är övertygad om att ”Kalle” på så sätt har skaffat sig en försäkring mot utmattning och att han inte behöver se tillbaka om tio år och ångra att han missade att njuta av ledarrollen, barnen och livet!

Personlig utveckling & Mental PT™ Resultat

Mental PT™ – när affärsplan och privatliv inte vill gå ihop

Utmaning

”Sven” är delägare i en verksamhet som står inför ett viktigt skede då en större aktör har visat intresse för företagets produkt. En viktig förutsättning för partnerskapet är att ”Svens” bolag kan visa upp en hållbar struktur och att verksamheten klarar en riskanalys. På tröskeln av alla möjligheter drabbas ”Sven” av privata utmaningar och känner att han behöver stöd utifrån.

Personlig utveckling & Mental PT™ Utmaning
Personlig utveckling & Mental PT™ Insats
Insats

Vi inleder med att prata om ”Sven” som person och börjar med hans professionella sida. Vilka är hans kompetenser och erfarenheter och hur ska han på ett mer effektivt sätt tillvarata dessa i verksamheten och vad ska eventuellt andra medarbetare göra? Vi fortsätter sedan med de privata målsättningarna med att driva företag. Vilka mål har han med att driva sitt företag, ska han t. ex. sälja dyrt om ett antal år eller är det en livsstil? När vi har utforskat ”Sven” och hans målsättningar fortsätter vi med affärsplan och verksamhetsstruktur för företaget. Vi gör en analys av företagets kunder och deras lönsamhet, hur ska produktutvecklingen fungera och hur säkrar man livscykeln för produkten? Frågorna är många och hemläxorna omfattande för ”Sven”.

Resultat

Efter några månaders idogt arbete har ”Sven” skapat en större tydlighet och vet framför allt vad han vill på både ett personligt och professionellt plan. Han kan visa upp en struktur och dokumentation på kritiskt viktiga processer i företaget vilket leder till att han utnämns till partner för den större aktören. Partnerskapet är fruktsamt och lyfter ut ”Svens” produkt på marknader som de hittills inte haft tillträde till.

Personlig utveckling & Mental PT™ Resultat

Handledning - outplacement

Utmaning

”Birgit” hade varit anställd i företaget i 43 år när hon blev uppsagd p. g. a. arbetsbrist. Hon var 59 år och hade ingen specifik utbildning. Hennes arbetsgivare investerade i tio samtal under uppsägningstiden.

Personlig utveckling & Mental PT™ Utmaning
Personlig utveckling & Mental PT™ Insats
Insats

De första gångerna jag träffade ”Birgit” var känsloladdade. Det var mycket tårar och ilska, oro och förvirring som behövde få komma ut. Efter några träffar förändrades vår timme tillsammans och vi började kartlägga den rådande situationen – hur såg den ut, hur skulle en plan framåt kunna se ut och vad behövde ”Birgit” göra då? Samtalen kom att handla om gamla och nya drömmar och ”Birgit” fastnade för att försöka ta upp tråden som reseledare/värdinna. Vi skrev CV och kartlade potentiella arbetsgivare. Vi tränade telefonsamtal och intervjuer och sedan satte hon igång att ringa och skicka CV:n.

Resultat

Att bli uppsagd är bland det mest stressande vi kan vara med om. I ”Birgits” fall spetsades situationen till med att hon bara hade haft en arbetsgivare, en roll och att hon började närma sig pensionen. Under de 2,5 månader vi träffades gjorde hon den svåra resan från att uppleva att allt var slut till att sätta sig och ringa samtal till företag där hon skulle vilja arbeta. Hon gick på flera intervjuer och fick också arbete som bussvärdinna!

Personlig utveckling & Mental PT™ Resultat

Handledning – chef med svåra beslut

Utmaning

”Ida” arbetar inom ett s.k. människovårdande yrke och fattar varje dag beslut i sitt arbete som får omfattande konsekvenser för den enskilda individen. Hon har erfarenhet av att bli hotad och aggressivt bemött såväl som att de beslut hon tar väcker sorg och uppgivenhet. Även om ”Ida” vet att hennes arbete är viktigt och att det också skapar positiva skillnader i människors liv, så är det tungt och ensamt att sitta med alla ärenden.

Personlig utveckling & Mental PT™ Utmaning
Personlig utveckling & Mental PT™ Insats
Insats

Arbetsgivaren köper handledning vilket innebär att ”Ida” regelbundet kommer till mitt kontor för samtal om sin yrkessituation. Hon tar upp särskilt svåra ärenden och belyser olika frågeställningar och vägval i beslut som hon funderar över. Vissa ärenden sätter personliga spår och vi samtalar även om hur dessa påverkar ”Ida” mer privat.

Resultat

Handledningen är precis som det låter – något att hålla sig i när man är på väg i en viss riktning – likväl som det finns handledare nerför en brant trappa. ”Ida” får inga lösningar av mig men genom de frågor jag ställer utkristalliseras i samtalet vilken väg hon sannolikt vill gå, vad hon kanske har missat att beakta eller vad som skulle kunna vara ett annat angreppssätt än det hon hittills prövat. Jag är övertygad om att handledning för chefer (och inom de flesta yrken) är ett bra sätt för arbetsgivaren att försäkra sig bättre mot personalomsättning och sjukskrivningar.

Personlig utveckling & Mental PT™ Resultat

Fler exempel

Hur kan du lyfta dina styrkor?
Kontakta mig

»The eyes are useless when the mind is blind«

Agera AB

Om agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd. I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Läs mer