»Terapi handlar inte om lycka
utan om friheten att välja«

Känner du att ditt liv inte riktigt vill fungera eller hålla kursen? Mitt-i-livet-kris eller utmattningsdepression? Vad ska jag bli när jag blir stor? Finns det inte något mer? Älskar – älskar inte?

Jag möter människor som vill skapa nya mönster och förutsättningar, som känner att de måste göra annorlunda. Det handlar bara om att se och våga förändra!

Hos mig är du klient, inte patient!

Agera AB

Så fungerar det

norrqvarnKontakta mig via telefon eller mail så hittar vi en tid för vårt möte. Mitt kontor finns i en miljö som präglas av möjligheter och utveckling och där olika företag med olika inriktning finns. Du kommer inte som patient utan som klient.

I vårt första möte handlar det om att förstå vad jag kan hjälpa dig med – här och nu – samt att få en inblick i hur ditt liv och din resa har sett ut fram till idag.

Efter vårt första möte, ibland behövs det kanske fler, fattar du beslut kring om du vill gå vidare. Fungerar våra samtal för dig, upplever du att jag är den person som du vill göra din personliga resa tillsammans med?

Om du väljer mig som reskamrat kommer vi att sätta upp ramar för våra möten som till exempel hur ofta vi möts och hur länge.

Därefter börjar resan!

KBT, psykodynamisk eller integrativ terapi?!

I det psykodynamiska terapirummet är varje terapi unikt utformad efter den individ som sitter i stolen. Terapin är ett möte mellan två människor där terapeutens yrkeserfarenhet, livserfarenhet och teoretiska kunnande utgör det verktyg som behövs för att kunna förstå den unika individen. Syftet är att förstå och undersöka genom ett tillitsfullt samarbete. Känslor och tankar behöver ges en mening, en begriplighet och sättas in i ett sammanhang.

I KBT-terapirummet arbetar man strukturerat och målinriktade med verktyg och manualer. Vad är problemet här och nu? Vilka tankar (kognitioner) har vi och hur påverkar dessa vårt beteende i samspelet med andra? Hur kan dessa förklara att vi mår dåligt och – omvänt – hur kan vi påverka tankarna i en riktning som gör att vi mår bra och fungerar? I terapin ägnar man sig mindre åt det förflutna, mer åt nuet och nyttjar också teknik som frågeformulär och videoinspelning.

I integrativ psykoterapi använder man olika psykologiska metoder i syfte att bidra till meningsfulla sammanhang. Vad pågår inombords i termer av tankar, minnen, känslor och fantasier och hur hänger de samman med yttre fenomen som till exempel händelser, relationer och beteenden? Att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är det övergripande syftet.

Det finns ett gammalt talesätt som säger ”alla vägar bär till Rom” och så kan det nog vara även när det gäller terapi. Det handlar om vem du är, vem du trivs tillsammans med och får förtroende för och på vilket sätt du vill utforma din resa.

Psykodynamiskt inriktad samtalsterapi

Psykoterapi är det möjligas konst (Nancy McWilliams). Det är det. Vad är rimligt och möjligt? Syftet med terapi handlar inte om att skapa lycka utan om att skapa frihet i sin livssituation. Friheten att göra val, pröva andra vägar och ta ett nytt ansvar.

Inom psykodynamiskt orienterad terapi är relationer och känslor kärnan. Vi är våra relationer! Relationer och känslor är centrala för att skapa ett meningsfullt liv. Känslor får oss att agera för att nå våra mål i livet. De kan fungera som en GPS och tala om för oss var vi är, vart vi vill gå och hur vi ska ta oss dit.

Men ibland behöver kartorna uppdateras! De tidiga erfarenheter av relationer vi gör blir till grundmönster för handlingar och försvar som följer oss genom livet. Om vi använder gamla kartor för att orientera oss på nya platser hittar vi inte fram.

Samtalsterapin handlar om att bli medveten om dig själv, dina känslor och relationer, så att du kan få syn på, uppfatta och reflektera kring känslorna till ett hälsosamt agerande.

Det är genom samtal som ramas in av respekt som gamla mönster kan synliggöras och nya mönster skapas!

Vill du boka samtalsterapi?
Klicka här

»När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar«

Agera AB

Om agera

För mig är det oerhört viktigt att se varje individ och att inte sortera in människor i olika fack med förenklande etiketter. Vi är så mycket mer än så! Det har varit min grundfilosofi i mina olika roller som personalman, rekryteringskonsult, coach, personalchef, vice vd, styrelseordförande, styrelseledamot och vd. I mitt CV ser du vilka roller och utmaningar jag har ställts inför.

Läs mer