Analys

Det finns olika sorters kapital. I samband med förändringar, investeringar och förvärv är det få företag som inte gör ekonomiska analyser. Desto svårare (och ibland görs det inte alls) är analysen av humankapitalet. Har organisationen kraft och kompetens att nå de uppsatta målen? Vad består konflikten av? Vilka är nyckelpersoner utanför organisationsschemat? Vilken kompetens kommer att vara affärskritisk om tre år givet företagets strategi? Hur ska vi sätta samman väl fungerande team?

Jag använder olika verktyg för att genomlysa de olika frågeställningarna och har lång erfarenhet av att både ställa frågor och processleda workshops där syftet är att hitta en strategi och skapa engagemang.

Oavsett om du ska utvärdera ett potentiellt förvärv eller hantera en konflikt så handlar mycket av arbetet också om att skapa tydlighet, trygghet och engagemang kring det som ska göras!

Varukorg 0