Personlig utveckling & Mental PT™

mentalpt

Tempot är högt, allting är transparent och graden av komplexitet har ökat, i hela vårt samhälle. Att vara chef idag ställer krav på kunskaper och förmågor som ibland ligger långt från den egna spetskompetensen.

Jag arbetar med chefsstöd i olika former, från att göra en 360-gradersutvärdering för att kartlägga de affärskritiska kompetenserna och utveckla insikten kring dina styrkor och utmaningar, till att göra program för nya chefer eller fungera som externt stöd till dig som arbetar i särskilt utsatta yrken.

Som mental PT™ inkluderar vi, utöver din yrkesvardag, också dina personliga erfarenheter och utmaningar. Hur ser din tillvaro med arbete och privatliv ut och hur ska du hitta din väg som håller 24/7?

Jag arbetar utifrån teoretiskt vederlagda grunder och med verktyg som är vetenskapligt beprövade, t. ex. personlighetsformuläret OPQ och 360-gradersutvärdering från CEB. Genom mina år som ledare och chef kan jag kanske förstå dina utmaningar och din organisation bättre, men det är dina erfarenheter och vederlagda fakta som är grunden för din utveckling – inte mina åsikter eller rådande trender. Det tycker jag är en viktig garanti för din utveckling!

Varukorg 0